راه جدید درآمدزایی در دانشگاه آزاد اعلام شد

Home / راه جدید درآمدزایی در دانشگاه آزاد اعلام شد

راه جدید درآمدزایی در دانشگاه آزاد اعلام شد

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد با ابلاغ بخشنامه ای از تمامی واحدهای این دانشگاه خواست با استفاده از امکانات و ظرفیت های خود در راستای توانمندسازی و آموزش های کاربردی اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون رهنمای رودپشتی با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

راه جدید درآمدزایی در دانشگاه آزاد اعلام شد

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد با ابلاغ بخشنامه ای از تمامی واحدهای این دانشگاه خواست با استفاده از امکانات و ظرفیت های خود در راستای توانمندسازی و آموزش های کاربردی اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون رهنمای رودپشتی با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

راه جدید درآمدزایی در دانشگاه آزاد اعلام شد

مجله اتومبیل