راهیابی استقلال و شاهین به مرحله حذفی/ مصاف بنیادشهید با کیان

Home / راهیابی استقلال و شاهین به مرحله حذفی/ مصاف بنیادشهید با کیان

راهیابی استقلال و شاهین به مرحله حذفی/ مصاف بنیادشهید با کیان
تیم‌های استقلال و شاهین به دور بعدی جام پیشکسوتان صعود کردند و امروز بنیادشهید با کیان دیدار خواهد کرد.

راهیابی استقلال و شاهین به مرحله حذفی/ مصاف بنیادشهید با کیان

تیم‌های استقلال و شاهین به دور بعدی جام پیشکسوتان صعود کردند و امروز بنیادشهید با کیان دیدار خواهد کرد.
راهیابی استقلال و شاهین به مرحله حذفی/ مصاف بنیادشهید با کیان