رئیس تیم ترور خاشقجی 19 بار با القحطانی تماس گرفته بود

Home / رئیس تیم ترور خاشقجی 19 بار با القحطانی تماس گرفته بود

رئیس تیم ترور خاشقجی 19 بار با القحطانی تماس گرفته بود
یک منبع آگاه ترکیه‌ای اعلام کرد که رئیس تیم ترور روزنامه‌نگار منتقد سعودی، 19 بار به‌صورت تلفنی با مشاور معزول رژیم سلطنتی عربستان تماس گرفته بود.

رئیس تیم ترور خاشقجی 19 بار با القحطانی تماس گرفته بود

یک منبع آگاه ترکیه‌ای اعلام کرد که رئیس تیم ترور روزنامه‌نگار منتقد سعودی، 19 بار به‌صورت تلفنی با مشاور معزول رژیم سلطنتی عربستان تماس گرفته بود.
رئیس تیم ترور خاشقجی 19 بار با القحطانی تماس گرفته بود