ذخیره‌سازی 30 هزار تن شن برای برف‌روبی/ آماده‌باش 470 نفر

Home / ذخیره‌سازی 30 هزار تن شن برای برف‌روبی/ آماده‌باش 470 نفر

ذخیره‌سازی 30 هزار تن شن برای برف‌روبی/ آماده‌باش 470 نفر
معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران از آماده‌باش بیش از 470 نفر از نیروهای راهداری برای ارائه خدمات به مسافران در فصل زمستان در پایتخت خبر داد.

ذخیره‌سازی 30 هزار تن شن برای برف‌روبی/ آماده‌باش 470 نفر

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران از آماده‌باش بیش از 470 نفر از نیروهای راهداری برای ارائه خدمات به مسافران در فصل زمستان در پایتخت خبر داد.
ذخیره‌سازی 30 هزار تن شن برای برف‌روبی/ آماده‌باش 470 نفر