دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب

Home / دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب

دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب
هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان، امروز 12 آبان در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.

دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب

هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان، امروز 12 آبان در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.
دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب