دیدار نخست‌وزیر پاکستان با پادشاه عربستان

Home / دیدار نخست‌وزیر پاکستان با پادشاه عربستان

دیدار نخست‌وزیر پاکستان با پادشاه عربستان
پادشاه عربستان و نخست‌وزیر پاکستان در ریاض دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه گفتگو کردند.

دیدار نخست‌وزیر پاکستان با پادشاه عربستان

پادشاه عربستان و نخست‌وزیر پاکستان در ریاض دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه گفتگو کردند.
دیدار نخست‌وزیر پاکستان با پادشاه عربستان