دیدار مرکل و سیسی در حاشیه اجلاس گروه 20

Home / دیدار مرکل و سیسی در حاشیه اجلاس گروه 20

دیدار مرکل و سیسی در حاشیه اجلاس گروه 20
رئیس‌جمهور مصر و صدراعظم آلمان دو روز دیگر در حاشیه اجلاس گروه 20 با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند.

دیدار مرکل و سیسی در حاشیه اجلاس گروه 20

رئیس‌جمهور مصر و صدراعظم آلمان دو روز دیگر در حاشیه اجلاس گروه 20 با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند.
دیدار مرکل و سیسی در حاشیه اجلاس گروه 20