دیدار محمود عباس و وزیر امور خارجه عمان

Home / دیدار محمود عباس و وزیر امور خارجه عمان

دیدار محمود عباس و وزیر امور خارجه عمان
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار محمود عباس و وزیر امور خارجه عمان

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار محمود عباس و وزیر امور خارجه عمان