دیدار لاوروف با هیأتی از مخالفان سوری

Home / دیدار لاوروف با هیأتی از مخالفان سوری

دیدار لاوروف با هیأتی از مخالفان سوری
هیأتی از مذاکره‌کنندگان مخالفان سوری برای رایزنی با مقام‌های روسیه به مسکو می‌روند.

دیدار لاوروف با هیأتی از مخالفان سوری

هیأتی از مذاکره‌کنندگان مخالفان سوری برای رایزنی با مقام‌های روسیه به مسکو می‌روند.
دیدار لاوروف با هیأتی از مخالفان سوری