دیدار قریب‌الوقوع وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه

Home / دیدار قریب‌الوقوع وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه

دیدار قریب‌الوقوع وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه
وزرای خارجه سه کشور ایران، آذربایجان و ترکیه فردا در استانبول دیدار خواهند کرد.

دیدار قریب‌الوقوع وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه

وزرای خارجه سه کشور ایران، آذربایجان و ترکیه فردا در استانبول دیدار خواهند کرد.
دیدار قریب‌الوقوع وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه