دیدار با مربیان باشگاه‌ها یکی از بخش‌های مهم برنامه کاری ماست

Home / دیدار با مربیان باشگاه‌ها یکی از بخش‌های مهم برنامه کاری ماست

دیدار با مربیان باشگاه‌ها یکی از بخش‌های مهم برنامه کاری ماست
سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران که عصر امروز در تمرین باشگاه استقلال حاضر شد، مذاکره با وینفرد شفر را بسیار مطلوب توصیف کرد.

دیدار با مربیان باشگاه‌ها یکی از بخش‌های مهم برنامه کاری ماست

سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران که عصر امروز در تمرین باشگاه استقلال حاضر شد، مذاکره با وینفرد شفر را بسیار مطلوب توصیف کرد.
دیدار با مربیان باشگاه‌ها یکی از بخش‌های مهم برنامه کاری ماست