دیدار با حضرت مهدی (عج) در حضور امام حسن عسکری (ع)

Home / دیدار با حضرت مهدی (عج) در حضور امام حسن عسکری (ع)

دیدار با حضرت مهدی (عج) در حضور امام حسن عسکری (ع)
حجت‌الاسلام رفیعی دیدار یکی از بزرگان شیعه با امام حسن عسکری (ع) و حضرت مهدی (عج) را شرح می‌دهد.

دیدار با حضرت مهدی (عج) در حضور امام حسن عسکری (ع)

حجت‌الاسلام رفیعی دیدار یکی از بزرگان شیعه با امام حسن عسکری (ع) و حضرت مهدی (عج) را شرح می‌دهد.
دیدار با حضرت مهدی (عج) در حضور امام حسن عسکری (ع)