دو مدیر جدید سازمان اوقاف منصوب شدند

Home / دو مدیر جدید سازمان اوقاف منصوب شدند

دو مدیر جدید سازمان اوقاف منصوب شدند
نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف در احکامی جداگانه،مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل و مدیرکل دفتر ریاست این سازمان را منصوب کرد.

دو مدیر جدید سازمان اوقاف منصوب شدند

نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف در احکامی جداگانه،مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل و مدیرکل دفتر ریاست این سازمان را منصوب کرد.
دو مدیر جدید سازمان اوقاف منصوب شدند