دلایل الزام گذراندن ترم تابستانه برای دانشجویان فرهنگی

Home / دلایل الزام گذراندن ترم تابستانه برای دانشجویان فرهنگی

دلایل الزام گذراندن ترم تابستانه برای دانشجویان فرهنگی

‌رئیس پردیس‌ فرهنگیان خراسان رضوی در خصوص دلایل الزام دانشجویان به گذراندن ترم تابستانه در دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: دانشجویان براساس بخش‌نامه وزارت علوم دانشگاه ورودی 91 و 92 الزاما باید در ترم تابستانه شرکت کنند. حسن مجتبوی در گفت‌وگو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلایل الزام گذراندن ترم تابستانه برای دانشجویان فرهنگی

‌رئیس پردیس‌ فرهنگیان خراسان رضوی در خصوص دلایل الزام دانشجویان به گذراندن ترم تابستانه در دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: دانشجویان براساس بخش‌نامه وزارت علوم دانشگاه ورودی 91 و 92 الزاما باید در ترم تابستانه شرکت کنند. حسن مجتبوی در گفت‌وگو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلایل الزام گذراندن ترم تابستانه برای دانشجویان فرهنگی

فروش بک لینک

مد روز