دفترچه رشته‌های بی‌نیاز از کنکور منتشر شد

Home / دفترچه رشته‌های بی‌نیاز از کنکور منتشر شد

دفترچه رشته‌های بی‌نیاز از کنکور منتشر شد

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (مرحله پذیرش مهرماه ۹۸) منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، این دفترچه حاوی ۲۸۱ عنوان رشته و معرفی ۵۵۰ هزار ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی به جز دانشگاه آزاد […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دفترچه رشته‌های بی‌نیاز از کنکور منتشر شد

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (مرحله پذیرش مهرماه ۹۸) منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، این دفترچه حاوی ۲۸۱ عنوان رشته و معرفی ۵۵۰ هزار ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی به جز دانشگاه آزاد […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دفترچه رشته‌های بی‌نیاز از کنکور منتشر شد