دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395

Home / دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 95         گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی – مقدمه و نکات مهم– توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو– کارنامه نتایج علمی (اولیه)– گزینش دانشجو– انتخاب رشته دریافت فایل – …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 95         گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی – مقدمه و نکات مهم– توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو– کارنامه نتایج علمی (اولیه)– گزینش دانشجو– انتخاب رشته دریافت فایل – …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395