دستگیری کلاهبردار میلیاردی در یکی از کشورهای همسایه

Home / دستگیری کلاهبردار میلیاردی در یکی از کشورهای همسایه

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در یکی از کشورهای همسایه
رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفت: کلاهبردار 100 ميليارد ريالی که به یکی از کشورهای همسایه متواری شده بود با تلاش پلیس بین‌الملل ناجا در کمتر از 12 ساعت دستگیر شد.

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در یکی از کشورهای همسایه

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفت: کلاهبردار 100 ميليارد ريالی که به یکی از کشورهای همسایه متواری شده بود با تلاش پلیس بین‌الملل ناجا در کمتر از 12 ساعت دستگیر شد.
دستگیری کلاهبردار میلیاردی در یکی از کشورهای همسایه