دستگيري سارق محتويات خودرو در شهریار

Home / دستگيري سارق محتويات خودرو در شهریار

دستگيري سارق محتويات خودرو در شهریار
فرمانده انتظامي غرب استان تهران از دستگيري سارق سابقه‌دار محتويات خودرو و کشف 20 فقره سرقت در شهرستان شهریار خبر داد.

دستگيري سارق محتويات خودرو در شهریار

فرمانده انتظامي غرب استان تهران از دستگيري سارق سابقه‌دار محتويات خودرو و کشف 20 فقره سرقت در شهرستان شهریار خبر داد.
دستگيري سارق محتويات خودرو در شهریار