درگیری مسلحانه مرزداران سراوان با قاچاقچیان/ کشف بیش از 200 کیلو تریاک

Home / درگیری مسلحانه مرزداران سراوان با قاچاقچیان/ کشف بیش از 200 کیلو تریاک

درگیری مسلحانه مرزداران سراوان با قاچاقچیان/ کشف بیش از 200 کیلو تریاک
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از درگیری مسلحانه مرزبانان با قاچاقچیان و کشف 214 كيلوگرم ترياك در مرزهاي حوزه سراوان خبر داد.

درگیری مسلحانه مرزداران سراوان با قاچاقچیان/ کشف بیش از 200 کیلو تریاک

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از درگیری مسلحانه مرزبانان با قاچاقچیان و کشف 214 كيلوگرم ترياك در مرزهاي حوزه سراوان خبر داد.
درگیری مسلحانه مرزداران سراوان با قاچاقچیان/ کشف بیش از 200 کیلو تریاک