دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گاسکل ویرایش ششم

Home / دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گاسکل ویرایش ششم

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گاسکل ویرایش ششم

  کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گاسکل ویرایش ششم اثر دیوید گاسکل و دیوید لاغلین در سال 2018 منتشر شده است. این کتاب 715 صفحه دارد و به زبان انگلیسی می باشد.   Introduction to the Thermodynamics of Materials 6th Edition Authors: David R. Gaskell, David E. Laughlin Maintaining the substance that made […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گاسکل ویرایش ششم

  کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گاسکل ویرایش ششم اثر دیوید گاسکل و دیوید لاغلین در سال 2018 منتشر شده است. این کتاب 715 صفحه دارد و به زبان انگلیسی می باشد.   Introduction to the Thermodynamics of Materials 6th Edition Authors: David R. Gaskell, David E. Laughlin Maintaining the substance that made […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گاسکل ویرایش ششم