دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

Home / دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر 95       بودجه بندی سوالات آزمون EPT ۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی ۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی ۳- درک مطلب در دو بخش شامل : الف) …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر 95       بودجه بندی سوالات آزمون EPT ۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی ۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی ۳- درک مطلب در دو بخش شامل : الف) …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

مد روز