دانشجویان مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کرد

Home / دانشجویان مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کرد

دانشجویان مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کرد

جمعی از دانشجویان شبانه دانشگاه تهران به دلیل عدم اختصاص خوابگاه ظهر امروز مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کردند. به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از دانشجویان شبانه این دانشگاه ظهر امروز برای پیگری مشکلات خود مبنی بر عدم اختصاص خوابگاه در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشجویان مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کرد

جمعی از دانشجویان شبانه دانشگاه تهران به دلیل عدم اختصاص خوابگاه ظهر امروز مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کردند. به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از دانشجویان شبانه این دانشگاه ظهر امروز برای پیگری مشکلات خود مبنی بر عدم اختصاص خوابگاه در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشجویان مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کرد