دانشجویان دکتری ماهیانه مبلغ 700 هزار تومان دریافت ‌می‌کنند/بازپرداخت اقساط طی 5 سال

Home / دانشجویان دکتری ماهیانه مبلغ 700 هزار تومان دریافت ‌می‌کنند/بازپرداخت اقساط طی 5 سال

دانشجویان دکتری ماهیانه مبلغ 700 هزار تومان دریافت ‌می‌کنند/بازپرداخت اقساط طی 5 سال

مجتبی شریعتی نیاسری معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت آغاز سال تحصیلی برگزار شده بود گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود که تعداد 740 هزار نفر در دانشگاه‌های سراسری پذیرفته شوند که در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشجویان دکتری ماهیانه مبلغ 700 هزار تومان دریافت ‌می‌کنند/بازپرداخت اقساط طی 5 سال

مجتبی شریعتی نیاسری معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت آغاز سال تحصیلی برگزار شده بود گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود که تعداد 740 هزار نفر در دانشگاه‌های سراسری پذیرفته شوند که در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشجویان دکتری ماهیانه مبلغ 700 هزار تومان دریافت ‌می‌کنند/بازپرداخت اقساط طی 5 سال