دانشجویان دکتری حرفه ای دندانپزشکی آزمون جامع می گذرانند

Home / دانشجویان دکتری حرفه ای دندانپزشکی آزمون جامع می گذرانند

دانشجویان دکتری حرفه ای دندانپزشکی آزمون جامع می گذرانند

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از تصویب برگزاری آزمون جامع دندانپزشکی در برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید عسگری با اعلام این خبر افزود: بازنگری چهارم برنامه آموزشی دوره …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشجویان دکتری حرفه ای دندانپزشکی آزمون جامع می گذرانند

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از تصویب برگزاری آزمون جامع دندانپزشکی در برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید عسگری با اعلام این خبر افزود: بازنگری چهارم برنامه آموزشی دوره …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشجویان دکتری حرفه ای دندانپزشکی آزمون جامع می گذرانند