دانشجویان دانشگاه تهران به کیفیت غذا اعتراض کردند

Home / دانشجویان دانشگاه تهران به کیفیت غذا اعتراض کردند

دانشجویان دانشگاه تهران به کیفیت غذا اعتراض کردند

دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاه های کوی دانشگاه تهران در اعتراض به عدم کیفیت غذا در این خوابگاه ها تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاه های کوی دانشگاه تهران در اعتراض به کیفیت پایین، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشجویان دانشگاه تهران به کیفیت غذا اعتراض کردند

دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاه های کوی دانشگاه تهران در اعتراض به عدم کیفیت غذا در این خوابگاه ها تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاه های کوی دانشگاه تهران در اعتراض به کیفیت پایین، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشجویان دانشگاه تهران به کیفیت غذا اعتراض کردند

لوکس بلاگ