خوف ضد‌انقلاب از باشکوه‌ترین همایش مذهبی جهان

Home / خوف ضد‌انقلاب از باشکوه‌ترین همایش مذهبی جهان

خوف ضد‌انقلاب از باشکوه‌ترین همایش مذهبی جهان
پیاده‌روی مردمی، غیردولتی و خودجوش اربعین حسینی حاکمیت‌های سیاسی و رسانه‌هایی را که با اسلام و انقلاب اسلامی مخالف هستند دچار سردرگمی کرده است.

خوف ضد‌انقلاب از باشکوه‌ترین همایش مذهبی جهان

پیاده‌روی مردمی، غیردولتی و خودجوش اربعین حسینی حاکمیت‌های سیاسی و رسانه‌هایی را که با اسلام و انقلاب اسلامی مخالف هستند دچار سردرگمی کرده است.
خوف ضد‌انقلاب از باشکوه‌ترین همایش مذهبی جهان