خدمت‌رسانی نیروهای مسلح به زائران اربعین حسینی

Home / خدمت‌رسانی نیروهای مسلح به زائران اربعین حسینی

خدمت‌رسانی نیروهای مسلح به زائران اربعین حسینی
دبیر قرارگاه مرکزی اربعین سپاه پاسداران خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی توسط نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح را خوب ارزیابی کرد.

خدمت‌رسانی نیروهای مسلح به زائران اربعین حسینی

دبیر قرارگاه مرکزی اربعین سپاه پاسداران خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی توسط نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح را خوب ارزیابی کرد.
خدمت‌رسانی نیروهای مسلح به زائران اربعین حسینی