حکایت تلخ تحصیل ایرانیان در خارج کشور/برای تحصیل علم تا چین برویم یا نه؟

Home / حکایت تلخ تحصیل ایرانیان در خارج کشور/برای تحصیل علم تا چین برویم یا نه؟

حکایت تلخ تحصیل ایرانیان در خارج کشور/برای تحصیل علم تا چین برویم یا نه؟

نگاهی کوتاه به رویکرد دانشجویی و فارغ التحصیلی ایرانیان در خارج از کشور به ویژه کشورهایی همچون مالزی میتوان دریافت اغلب آنها در بازگشت به ایران با بی مهری مواجه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدها سال پیش از این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکایت تلخ تحصیل ایرانیان در خارج کشور/برای تحصیل علم تا چین برویم یا نه؟

نگاهی کوتاه به رویکرد دانشجویی و فارغ التحصیلی ایرانیان در خارج از کشور به ویژه کشورهایی همچون مالزی میتوان دریافت اغلب آنها در بازگشت به ایران با بی مهری مواجه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدها سال پیش از این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکایت تلخ تحصیل ایرانیان در خارج کشور/برای تحصیل علم تا چین برویم یا نه؟

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی