حمل‌ونقل دریایی آمادگی کامل برای مقابله با تحریم‌ها را دارد

Home / حمل‌ونقل دریایی آمادگی کامل برای مقابله با تحریم‌ها را دارد

حمل‌ونقل دریایی آمادگی کامل برای مقابله با تحریم‌ها را دارد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اعمال تحریم‌های ظالمانه به دلیل خودباوری و خوداتکایی و نیروهای انقلابی اثری بر حمل‌ونقل دریایی ندارد.

حمل‌ونقل دریایی آمادگی کامل برای مقابله با تحریم‌ها را دارد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اعمال تحریم‌های ظالمانه به دلیل خودباوری و خوداتکایی و نیروهای انقلابی اثری بر حمل‌ونقل دریایی ندارد.
حمل‌ونقل دریایی آمادگی کامل برای مقابله با تحریم‌ها را دارد