حمله اشرار مسلح به پلیس راهور در ایرانشهر/ مجروحیت افسر ناجا

Home / حمله اشرار مسلح به پلیس راهور در ایرانشهر/ مجروحیت افسر ناجا

حمله اشرار مسلح به پلیس راهور در ایرانشهر/ مجروحیت افسر ناجا
در پی حمله اشرار مسلح به خودروی پلیس راهور در ایرانشهر، یکی از افسران راهور ناجا مجروح شد.

حمله اشرار مسلح به پلیس راهور در ایرانشهر/ مجروحیت افسر ناجا

در پی حمله اشرار مسلح به خودروی پلیس راهور در ایرانشهر، یکی از افسران راهور ناجا مجروح شد.
حمله اشرار مسلح به پلیس راهور در ایرانشهر/ مجروحیت افسر ناجا