حفظ جز سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش

Home / حفظ جز سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش

حفظ جز سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش
طی بخشنامه‌ای از سوی وزیر آموزش‌وپرورش حفظ جز سی‌ام قرآن به‌عنوان اولویت نخست فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.

حفظ جز سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش

طی بخشنامه‌ای از سوی وزیر آموزش‌وپرورش حفظ جز سی‌ام قرآن به‌عنوان اولویت نخست فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.
حفظ جز سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش