حفظ جزء سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش

Home / حفظ جزء سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش

حفظ جزء سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش
طی بخشنامه‌ای از سوی وزیر آموزش‌وپرورش حفظ جزء سی‌ام قرآن به‌عنوان اولویت نخست فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.

حفظ جزء سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش

طی بخشنامه‌ای از سوی وزیر آموزش‌وپرورش حفظ جزء سی‌ام قرآن به‌عنوان اولویت نخست فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.
حفظ جزء سی‌ام قرآن اولویت نخست فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش