حضور 13 بازیکن در تیم‌های ملی مختلف افتخارآمیز است

Home / حضور 13 بازیکن در تیم‌های ملی مختلف افتخارآمیز است

حضور 13 بازیکن در تیم‌های ملی مختلف افتخارآمیز است
سرمربی استقلال در نشست قبل از بازی این تیم مقابل سایپا غایب بود.

حضور 13 بازیکن در تیم‌های ملی مختلف افتخارآمیز است

سرمربی استقلال در نشست قبل از بازی این تیم مقابل سایپا غایب بود.
حضور 13 بازیکن در تیم‌های ملی مختلف افتخارآمیز است