حضور ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشکده های ورزشی دنیا

Home / حضور ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشکده های ورزشی دنیا

حضور ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشکده های ورزشی دنیا

نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۷ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشکده ها و بخش علوم ورزشی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرد که ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین ها حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حضور ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشکده های ورزشی دنیا

نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۷ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشکده ها و بخش علوم ورزشی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرد که ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین ها حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حضور ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشکده های ورزشی دنیا