حسینی به دنبال وداعی باشکوه از میادین

Home / حسینی به دنبال وداعی باشکوه از میادین

حسینی به دنبال وداعی باشکوه از میادین
مدافع متعصب پرسپولیس می‌تواند با قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا به همراه تیمش وداع باشکوهی با میادین داشته باشد.

حسینی به دنبال وداعی باشکوه از میادین

مدافع متعصب پرسپولیس می‌تواند با قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا به همراه تیمش وداع باشکوهی با میادین داشته باشد.
حسینی به دنبال وداعی باشکوه از میادین