حرکت با دنده عقب در بزرگراه یاسینی جان راکب موتورسیکلت را گرفت

Home / حرکت با دنده عقب در بزرگراه یاسینی جان راکب موتورسیکلت را گرفت

حرکت با دنده عقب در بزرگراه یاسینی جان راکب موتورسیکلت را گرفت
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: متأسفانه بی‌توجهی راننده پژو به دلیل حرکت با دنده‌عقب در بزرگراه یاسینی منجر به فوت راکب موتورسیکلت شد.

حرکت با دنده عقب در بزرگراه یاسینی جان راکب موتورسیکلت را گرفت

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: متأسفانه بی‌توجهی راننده پژو به دلیل حرکت با دنده‌عقب در بزرگراه یاسینی منجر به فوت راکب موتورسیکلت شد.
حرکت با دنده عقب در بزرگراه یاسینی جان راکب موتورسیکلت را گرفت