حذف اراک از لیگ برتر هندبال

Home / حذف اراک از لیگ برتر هندبال

حذف اراک از لیگ برتر هندبال
در حالی که رقابت‌های لیگ برتر هندبال با 10 تیم برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل فراهم نشدن شرایط مالی تیم اراک، این تیم از جدول رقابت‌‌ها کنار گذاشته شد.

حذف اراک از لیگ برتر هندبال

در حالی که رقابت‌های لیگ برتر هندبال با 10 تیم برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل فراهم نشدن شرایط مالی تیم اراک، این تیم از جدول رقابت‌‌ها کنار گذاشته شد.
حذف اراک از لیگ برتر هندبال