جنگ بی‌پایانی با نفت آبادان داریم

Home / جنگ بی‌پایانی با نفت آبادان داریم

جنگ بی‌پایانی با نفت آبادان داریم
سرمربی نفت مسجدسلیمان گفت: تعجب می‌کنم صنعت‌نفت آبادان در پایین جدول قرار دارد و در دیدار با این تیم جنگ بی‌پایانی پیش‌رو داریم.

جنگ بی‌پایانی با نفت آبادان داریم

سرمربی نفت مسجدسلیمان گفت: تعجب می‌کنم صنعت‌نفت آبادان در پایین جدول قرار دارد و در دیدار با این تیم جنگ بی‌پایانی پیش‌رو داریم.
جنگ بی‌پایانی با نفت آبادان داریم