جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

Home / جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
مراسم اختتامیه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان عصر امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

مراسم اختتامیه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان عصر امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان