جزییات افزایش حقوق و مزایای کارکنان آموزش‌وپرورش در سال ۹۵

Home / جزییات افزایش حقوق و مزایای کارکنان آموزش‌وپرورش در سال ۹۵

جزییات افزایش حقوق و مزایای کارکنان آموزش‌وپرورش در سال ۹۵

بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش ابلاغ شد که براین اساس مطالبات استحقاقی افراد در سال ۹۴ نظیر ارتقای رتبه و طبقه شغلی باید قبل از اجرای حکم افزایش حقوق آنها صادر شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزییات افزایش حقوق و مزایای کارکنان آموزش‌وپرورش در سال ۹۵

بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش ابلاغ شد که براین اساس مطالبات استحقاقی افراد در سال ۹۴ نظیر ارتقای رتبه و طبقه شغلی باید قبل از اجرای حکم افزایش حقوق آنها صادر شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزییات افزایش حقوق و مزایای کارکنان آموزش‌وپرورش در سال ۹۵

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی