جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

Home / جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

مدیر سنجش و ارزشیابی دانشگاه پیام نور گفت:ثبت نام آزمون زبان این دانشگاه به صورت الکترونیکی و در تاریخ 16 مرداد ماه انجام می شود. محمد علی ابراهیمی مدیر سنجش و ارزشیابی دانشگاه پیام نور در گفت و گو باخبرنگار حوزه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

مدیر سنجش و ارزشیابی دانشگاه پیام نور گفت:ثبت نام آزمون زبان این دانشگاه به صورت الکترونیکی و در تاریخ 16 مرداد ماه انجام می شود. محمد علی ابراهیمی مدیر سنجش و ارزشیابی دانشگاه پیام نور در گفت و گو باخبرنگار حوزه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

مدلینگ