جزئیات ثبت نام اعلام شد آغاز ثبت نام آزمون دکتری ۹۶ از فردا/ امکان انتخاب یک کد رشته‌

Home / جزئیات ثبت نام اعلام شد آغاز ثبت نام آزمون دکتری ۹۶ از فردا/ امکان انتخاب یک کد رشته‌

جزئیات ثبت نام اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون دکتری ۹۶ از فردا/ امکان انتخاب یک کد رشته‌
ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ از روز سه شنبه ۱۶ آذرماه ۹۵ آغاز شده و تا ۲۲ آذر ادامه دارد. این آزمون در ۶ اسفند ۹۵ …

جزئیات ثبت نام اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون دکتری ۹۶ از فردا/ امکان انتخاب یک کد رشته‌

ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ از روز سه شنبه ۱۶ آذرماه ۹۵ آغاز شده و تا ۲۲ آذر ادامه دارد. این آزمون در ۶ اسفند ۹۵ …
جزئیات ثبت نام اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون دکتری ۹۶ از فردا/ امکان انتخاب یک کد رشته‌