جدیدترین آمار از وضعیت محکومان مهریه

Home / جدیدترین آمار از وضعیت محکومان مهریه

جدیدترین آمار از وضعیت محکومان مهریه
دومین نشست آسیب‌های اجتماعی در سال جاری با موضوع بررسی وضعیت طلاق، با حضور برخی معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های متولی . ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد

جدیدترین آمار از وضعیت محکومان مهریه

دومین نشست آسیب‌های اجتماعی در سال جاری با موضوع بررسی وضعیت طلاق، با حضور برخی معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های متولی . ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد
جدیدترین آمار از وضعیت محکومان مهریه