جدال سفیدوآبی‌ها با ژیرونا در آنوئتا

Home / جدال سفیدوآبی‌ها با ژیرونا در آنوئتا

جدال سفیدوآبی‌ها با ژیرونا در آنوئتا
از هفته نهم لالیگا اسپانیا، امشب یک دیدار برگزار خواهد شد.

جدال سفیدوآبی‌ها با ژیرونا در آنوئتا

از هفته نهم لالیگا اسپانیا، امشب یک دیدار برگزار خواهد شد.
جدال سفیدوآبی‌ها با ژیرونا در آنوئتا