جدال حساس تکواندوکاران دانشگاه آزاد با شهرداری ورامین

Home / جدال حساس تکواندوکاران دانشگاه آزاد با شهرداری ورامین

جدال حساس تکواندوکاران دانشگاه آزاد با شهرداری ورامین
تیم‌های دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین حساس‌ترین دیدار هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر تکواندو را برگزار خواهند کرد.

جدال حساس تکواندوکاران دانشگاه آزاد با شهرداری ورامین

تیم‌های دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین حساس‌ترین دیدار هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر تکواندو را برگزار خواهند کرد.
جدال حساس تکواندوکاران دانشگاه آزاد با شهرداری ورامین