ثبت یک وقف قرآنی در کرج

Home / ثبت یک وقف قرآنی در کرج

ثبت یک وقف قرآنی در کرج
رئیس اداره اوقاف کرج از ثبت یک وقف قرآنی به ارزش یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

ثبت یک وقف قرآنی در کرج

رئیس اداره اوقاف کرج از ثبت یک وقف قرآنی به ارزش یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.
ثبت یک وقف قرآنی در کرج