ثبت‌نام اصحاب رسانه برای جشنواره 37 فیلم فجر از فردا آغاز می‌شود

Home / ثبت‌نام اصحاب رسانه برای جشنواره 37 فیلم فجر از فردا آغاز می‌شود

ثبت‌نام اصحاب رسانه برای جشنواره 37 فیلم فجر از فردا آغاز می‌شود
ثبت‌نام اصحاب رسانه و اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 24 آذر آغاز و تا 30 آذرماه ادامه خواهد داشت.

ثبت‌نام اصحاب رسانه برای جشنواره 37 فیلم فجر از فردا آغاز می‌شود

ثبت‌نام اصحاب رسانه و اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 24 آذر آغاز و تا 30 آذرماه ادامه خواهد داشت.
ثبت‌نام اصحاب رسانه برای جشنواره 37 فیلم فجر از فردا آغاز می‌شود