تیم ملی موی‌تای در دسته سنگین‌وزن به مدال طلا رسید

Home / تیم ملی موی‌تای در دسته سنگین‌وزن به مدال طلا رسید

تیم ملی موی‌تای در دسته سنگین‌وزن به مدال طلا رسید
تیم ملی موی‌تای کشورمان در اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا دست یافت.

تیم ملی موی‌تای در دسته سنگین‌وزن به مدال طلا رسید

تیم ملی موی‌تای کشورمان در اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا دست یافت.
تیم ملی موی‌تای در دسته سنگین‌وزن به مدال طلا رسید