تیم ملی شمشیربازی جوانان ایران صاحب مدال برنز شد

Home / تیم ملی شمشیربازی جوانان ایران صاحب مدال برنز شد

تیم ملی شمشیربازی جوانان ایران صاحب مدال برنز شد
تیم ملی شمشیربازی جوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی که در تهران در حال برگزاری است، صاحب نشان برنز شد.

تیم ملی شمشیربازی جوانان ایران صاحب مدال برنز شد

تیم ملی شمشیربازی جوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی که در تهران در حال برگزاری است، صاحب نشان برنز شد.
تیم ملی شمشیربازی جوانان ایران صاحب مدال برنز شد