تیم قدرتمندی روانه جام بین‌قاره‌ای می‌کنم

Home / تیم قدرتمندی روانه جام بین‌قاره‌ای می‌کنم

تیم قدرتمندی روانه جام بین‌قاره‌ای می‌کنم
سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: برای حضور قدرتمند در مسابقات جام بین‌قاره‌ای تمرین می‌کنم و تیمی را روانه این رقابت‌ها می‌کنم که از همه لحاظ آماده باشد.

تیم قدرتمندی روانه جام بین‌قاره‌ای می‌کنم

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: برای حضور قدرتمند در مسابقات جام بین‌قاره‌ای تمرین می‌کنم و تیمی را روانه این رقابت‌ها می‌کنم که از همه لحاظ آماده باشد.
تیم قدرتمندی روانه جام بین‌قاره‌ای می‌کنم